Radiační monitorovací síť MS2000

Monitorovací síť je jako stanovené měřidlo určena především k monitorování úrovní příkonu fotonového dávkového ekvivalentu, ale i dalších fyzikálních veličin na různých místech v reálném čase a k přenosu naměřených hodnot do jednoho centra.
Je koncipována jako "otevřená stavebnice" síťových prvků (řídících modulů, detekčních sond, zobrazovacích a signalizačních zařízení atd.), což umožňuje sestavit její konfiguraci podle dané aplikace a v budoucnu ji snadno modifikovat podle současných požadavků.
Při překročení signalizační úrovně nastavitelné v každém měřicím kanálu je vyslán signál, který může být zpracován dalšími signalizačními moduly.
V řídícím centru je možno na osobním počítači sledovat současný stav monitorovaných veličin, nastavovat hodnoty signalizačních úrovní, vytvářet přehledy naměřených dat a archivovat je.

Příklad okna aktuálních dat programu MS2000 Podrobnější informace o struktuře radiační monitorovací sítě

Chcete-li získat informace z reálného provozu instalovaných monitorovacích sítí, kontaktujte konkrétní uživatele.


Přehled prvků radiační monitorovací sítě

Detekční sondy
GMS3 GMS3

Sonda pro detekci záření gama
vnitřní provedení
100nSv/h - 10mSv/h
GMS3-V GMS3-V

Sonda pro detekci záření gama
venkovní provedení
100nSv/h - 10mSv/h
VRS2 VRS2

Vysokorozsahová sonda pro detekci záření gama
venkovní provedení
100nSv/h - 10Sv/h

Řídicí moduly
MS_KP4 MS_KP4

Čtyřkanálový kontrolní panel pro
malé sítě do 4 měřících kanálů
MS_PM32 MS_PM32

Paměťový modul 32Kb pro sběr dat
z šestnácti měřicích kanálů

Zobrazovací a signalizační panely
MS_ZP4T MS_ZP4T

Čtyřkanálový zobrazovací panel (výběr čtyř
z šestnácti kanálů)
MS_SP16 MS_SP16

Šestnáctikanálový signalizační panel
MS_SP1 MS_SP1

Jednokanálový signalizační panel

Ostatní podpůrné moduly
MS_IFG2W MS_IFG2W

Interface pro připojení 2 sond typu GSM do MS
MS_RP8 MS_IFG2W

Modul osmi reléových výstupů
MS_RSG MS_RSG

Galvanicky oddělený převodník RS232 a RS485
MS_ZDR MS_ZDR

Modul napájecího zdroje
MS_DOB MS_DOB

Modul dobíjení akumulátoru

Monitor objemové aktivity vzduchu
VAAM102 VAAM102

Monitor objemové aktivity vzduchu s průtokoměrem zahrnuje detekční sondu, stíněnou měřící nádobu, průtokoměr a vyhodnocovací jednotku