Přehled instalovaných monitorovacích sítí
ARAKO spol. s r.o. - Opava
Výroba průmyslových armatur.
Josef Švamberg, tel.: (0653) 694360, josef.svamberg@arako.cz

Autorizované metrologické pracoviště IZ - VÚ 6256 Olomouc
Ing. Václav Hora, tel: (068) 5404003

BIOSTER a.s. - Veverská Bítýška
Radiační sterilizace, ozařování a výroba zdravotnické techniky
Ing. Vladimír Kopřiva, tel.: (0504) 429126, bioster@bioster.cz

Český metrologický institut - inspektorát pro ionizující záření
Zajištění výkonů státní metrologické kontroly a primární etalonáže v oboru ionizujícího záření
Ing. Vladimír Sochor, tel. (02) 66020 285, vsochor@cmi.cz

FN Královské Vinohrady - Praha 10
Klinika nukleární medicíny.
Ing. Ivan Kleisner, CSc., tel: (02) 67162518

FN v Motole - Praha 5
Klinika nukleární medicíny.
Ing. Jaroslav Zimák, tel.: (02) 24434612, zimak@lfmotol.cuni.cz

FN Olomouc


Masarykův onkologický ústav - Brno


Strahovský tunel - Praha 5


Ústav jaderné fyziky AV ČR, oddělení urychlovačů - Řež
Ing. Jan Štursa, tel.: (02) 66173613, stursa@ujf.cas.cz

Ústav jaderného výzkumu AV ČR - PET centrum Homolka - Praha 5
MUDr. Vladimír Viklický, CSc., tel.: (02)

Vojenská nemocnice Plzeň