Popis struktury radiační monitorovací sítě

Hierarchie sítě
Monitorovací síť tvoří vždy jeden hlavní síťový okruh, na který může být napojeno maximálně 32 síťových prvků. Každý prvek má svoji pevnou adresu. Jeden ze síťových prvků je vždy řídícím blokem síťového okruhu a zbývající prvky jsou vždy jeho podřízenými bloky.
Podřízenými bloky mohou být koncová zařízení (např detekční sondy) nebo síťové expandery, které jsou řídícími bloky dalších lokálních síťových okruhů (LSO).
Ve větvení této struktury lze teoreticky pokračovat dále, v praxi se obvykle vystačí s jedním hlavním a několika lokálními síťovými okruhy.
Kapacita sítě je omezena pouze požadavkem na frekvenci přístupu k jednotlivým koncovým zařízením.
U současných sítí je použit interval 3 sekundy.
Pro přenos dat je zvolena sériová sběrnice RS485, která umožňuje spolehlivou komunikaci na vzdálenost několika stovek metrů.
Síťové prvky jsou propojeny čtyřžilovým kabelem (dva vodiče RS485 a dva napájecí vodiče) v libovolných topologiích.
Struktura sítě se projektuje vždy podle požadavků uživatele pro konkrétní aplikaci s přihlédnutím k možnému dalšímu rozšíření.

Příklad propojení modulů monitorovací sítě
PC - řídicí blok HSO
PM32 - řídicí blok LSO1
KP4 - řídicí blok LSO2

IFG2W - interface pro sondy GMS3

GMS3, VRS2 - detekční sondy

ZP4T - Čtyřkanálový zobrazovací panel (výběr čtyř z šestnácti kanálů) LSO2


Řídící bloky síťových okruhů monitorovací sítě
 • Osobní počítač
  Osobní počítač se používá převážně k řízení hlavního síťového okruhu pro sběr a archivaci dat z řídicích bloků. Koncepce jeho použití je dána typem aplikace. Pro standardní použití se dodává uživatelský program MS2000.
 • Čtyřkanálový kontrolní panel MS_KP4
  Je určen pro řízení síťových okruhů s maximálně čtyřmi detekčními kanály bez dočasné paměti dat. Umožňuje sledování současných úrovní příkonu fotonového dávkového ekvivalentu v jednotlivých kanálech na čtyřech bargrafech a displeji LED, kde se kanály cyklicky přepínají. Tlačítky lze nastavit signalizační úrovně pro každý kanál zvlášť. Jejich překročení modul akusticky a opticky signalizuje.
  Tento autonomní detekční systém může být napojen na PC.
 • Šestnáctikanálový paměťový modul MS_PM32
  Je určen pro řízení LSO s nejvíce šestnácti detekčními kanály, kdy je požadována dočasná paměť měřených dat.
  Modul periodicky čte úrovně v jednotlivých kanálech a po zpracování je spolu s hodnotami limitů vysílá zpět do LSO pro výstupní moduly (signalizační a zobrazovací panely, reléové moduly). Měřené hodnoty průměruje a jednou za pět minunut nebo jednou za hodinu (podle toho, je-li překročena signalizační úroveň) ukládá tyto průměry do paměti o kapacitě 460 záznamů. Jeden záznam představuje zápis data, času a posledních průměrů ze všech šestnácti kanálů.
  Při pětiminutových záznamech tato kapacita představuje cca 38 hodin samostatného provozu (460 hodin při hodinových záznamech), kdy nedojde k "přetečení" paměti . Nejdéle po této době je nutno načíst data do počítače, jinak dojde ke ztrátě dat.