Indikátory záření neměří žádnou fyzikální veličinu, pouze poskytují informaci o "úrovni radioaktivity"
v daném prostředí. Jejich úkolem je upozornit na překročení předem nastavené signalizační hladiny.


GI3 - Kapesní indikátor záření gama
GI3
Přístroj detekuje záření gama o enerii nad 30keV. Je určen k nošení
v náprsní kapse oděvu a je vhodný především pro osoby, které se pohybují v blízkosti zdrojů záření.

Má interně nastavenou hodnotu signalizační úrovně na cca 200 mSv/hod pro radionuklid 137Cs. Tato úroveň je nastavitelná po dohodě
s odběratelem od hodnoty 10 mSv/hod.

Do dosažení signalizační úrovně je každý impuls indikován krátkým cvaknutím a bliknutím diody LED, při jejím překročení vydává indikátor výstražný tón a LED dioda svítí.

Indikátor GI3 se vyznačuje malými rozměry a nízkou hmotností. Nemá vypínač baterie, neboť jeho velmi nízká spotřeba zaručuje stálý provoz minimálně po dobu jednoho roku.

Stav baterie lze zjistit tlačítkem TEST. Při jeho stisku musí indikátor vydávat stejný varovný tón jako při překročení úrovně radiace.

Detektor: GM trubice SBM 21
Indikace: zvuková a optická
Napájení: 2x baterie typ "N"
Doba provozu: cca 1 rok
Rozměry: 85 x 46 x 16 mm


MON2_2 - Monitor záření gama pro radioterapeutické ozařovny

MON2_2
Tento monitor byl vyvinut jako doplněk radioterapeutických ozařovačů pro sekundární kontrolu jejich funkce. Jeho součástí je detekční sonda GMS3, která se montuje na vhodné místo v ozařovací místnosti.

Při překročení nastavené úrovně přístroj vydává varovný signál.
V kombinaci se signálem z ozařovače o stavu čidla koncové polohy zářiče umožňuje signalizovat stav, kdy není dosaženo koncových poloh zářiče v časovém limitu.

Může být připojen k osobnímu počítači.
Napájení: 14 až 26 V st, ss
Odběr: max. 150 mA
Signalizační úroveň: nastavitelná v rozsahu cca 1 až 200 mSv/hod pro 137Cs.
Doba zpoždění signálu od koncového spínače: nastavitelná propojkou na 6 nebo 12 sekund
Minimální doba provozu z akumulátoru: 30 minut při plně nabitém akumulátoru
Rozměry: 213 x 180 x 85 mm
Hmotnost: 825 g