Odkazy na spolupracující firmy
ATG s.r.o. (Advanced Technology Group)
Komplexní služby při zajištění jakosti ve výrobě (nedestruktivní zkoušení, materiálové a korozní inženýrství, výroba a dodávky technologických celků pro zkoušení, výstavba a instalace RTG zařízení).
Ing. Tomáš Netušil, tel: (02) 67062056,
atg@atg.cz

BQM - Ing. Vlastimil Zídek
Návrh a výroba elektronických přístrojů.
Ing. Vlastimil Zídek, mobil: 0603 434237, navep@iol.cz

Český metrologický institut - inspektorát pro ionizující záření
Zajištění výkonů státní metrologické kontroly a primární etalonáže v oboru ionizujícího záření.
RNDr. Pavel Dryák, CSc., tel. (02) 66020 497, pdryak@cmi.cz

Chemicals + Technology, SM&D
Výzkum a výroba scintilačních materiálů a detektorů.
Ing. Václav Mlíka, CSc., tel./fax: (02) 44463504, mlika@volny.cz

EMPOS s.r.o
Obchodně technické služby služby přístrojů pro měření ionizujícího záření.
Ing. Jelínek, tel: (02) 6925086, pjt@empos.cz

Karel Novotný - vakuová technika
Konstrukce a servis vakuových zařízení.
Karel Novotný, tel.: (02) 4724534, mobil: 0737 749958

KubSoft
Tvorba programového vybavení pro měření a regulaci
RNDr. Henrich Kubala, hkubala@cmi.cz

RH plus s.r.o.
Výroba, servis a opravy měřidel ionizujícího záření
Ing. Miroslav Ruml, tel.: (02) 81971037, mobil: 0603 469423, rumlmiro@email.cz

RNDr. Tomáš Soukup, fyzikální měření
Měření radioaktivity, měření radonu pro stavební účely.
RNDr. Tomáš Soukup, tsoukup@pha.inecnet.cz

SOT - servis ozařovací techniky
Sdružení Chaloupka - Jiras, mobil: 0603 249883, sot@2b.cz

SMM Ing. Jiří Plch
Přístroje pro měření radonu
Ing. Jiří Plch, plch-smm@mbox.vol.cz

Vojenský technický ústav ochrany Brno
Ing. Pavel Čuda, tel: (05) 41183107, cuda@telecom.cz