Naše firma se orientuje na vývoj a výrobu přístrojů pro měření a detekci ionizujícího záření, především z hlediska potřeb a požadavků zákazníka.

Při jejich vývoji jsme v úzkém kontaktu s uživatelem a spolupracujeme s odborníky na konkrétní problematiku.

Metrologické parametry přístrojů jsou ověřovány na pracovišti Českého metrologického inspektorátu.


Oblasti zájmu a činností

  • Měření aplikované aktivity
  • Indikátory záření
  • Monitorování pracovišť s radioaktivními látkami a životního prostředí
  • Dozimetr pro průzkumné vozidlo chemického vojska
  • Servis a opravy přístrojů pro měření ionizujícího záření
  • Konzultační a poradenská činnost