Ceník pro rok 2007

Měření aplikované aktivity
Bqmetr 4
Měřič aplikované aktivity - základní sestava
167 000,-
BQ4_ED
Externí displej
14 600,-
DPN24_PAR
Minitiskárna
6 200,-
BQ4_ST
Stínění ionizační komory IK2
14 200,-

Indikátory záření gama
GI3
Kapesní indikátor záření gama
3 900,-
MON2_2
Monitor záření gama pro ozařovny se sondou GMS3
27 000,-

Detekční sondy
GMS3
Sonda pro detekci záření gama
8 600,-
GMS3V
Sonda pro detekci záření gama
15 000,-
VRS2
Vysokorozsahová sonda pro detekci záření gama
30 300,-

Prvky radiační monitorovací sítě
MS_ZDR
Napájecí zdroj
2 340,-
MS_DOB
Modul dobíjení akumulátoru
4 830,-
MS_IFG2W
Interface pro připojení 2 sond typu GMS
7 330,-
MS_SP1
Jednokanálový signalizační panel
5 100,-
MS_SP16
Šestnáctikanálový signalizační panel
12 600,-
MS_KP4
Čtyřkanálový kontrolní panel
26 800,-
MS_PM32
Paměový modul (16 kanálů)
17 400,-
MS_RP8
Modul osmi reléových výstupů
7 680,-
MS_RSG
Galvanicky oddělený převodník RS232 a RS485
3 700,-
MS_ZP4T
Čtyřkanálový zobrazovací panel
17 900,-
VAAM102
Monitor objemové aktivity vzduchu
236 000,-

Programové vybavení pro řízení monitorovací sítě MS2000
MS2000_Z - Základní verze pro 4 kanály5 000,-
MS2000 - Plná verze (64 kanálů)20 000,-
MS2000_S - Plná verze (64 kanálů) - SERVER30 000,-
MS2000_C - CLIENT pro MS2000_S10 000,-