Bqmetr 4 - Měřič aplikované aktivity
Přístroj byl vyvinut především pro pracoviště nukleární medicíny, kde je používán jako stanovené měřidlo pro kontrolu aktivity radiofarmaceutických preparátů aplikovaných pacientům pro vyšetření různých orgánů. Je používán i na jiných pracovištích, kde je třeba měřit aktivitu radionuklidů g a
s omezením i b.

Bqmetr 4
 • Displej LCD 2x16 znaků s podsvícením.
 • Možnost jednotlivého nebo cyklického měření, případně série 3 až 10 měření, ze kterých je počítán prúměr.
 • Předvolené radionuklidové faktory pro 16 nuklidů: 11C, 18F, 51Cr, 57Co, 67Ga, 90Y, 99Mo, 99Mo + 99mTc, 99mTc, 111In, 123I, 125I, 131I,133Xe, 137Cs, 201Tl.
 • Dvě pozice s nastavitelným radionuklidovým faktorem.
 • Možnost poloautomatického odečítání pozadí.
 • Kompenzace proti charakteristickému záření X z olova zaručuje rozdíl u stíněné a nestíněné ionizační komory menší než 1%.
 • Odchylka vlivem geometrie menší než 4% v rozmezí 80mm ode dna komory.
 • Zálohovací akumulátor zaručuje minimálně tříhodinový provoz po výpadku napájení.
 • Základní sestavu je možno doplnit o externí displej s výškou číslicovek 25mm, paralelní minitiskárnu a přídavné stínění.
 • Vnitřní hodiny a kalendář.
 • Možnost připojení k počítači.

  Ionizační komora:
  studnová, výška 270mm, průměr 200mm
  průměr studny: 45mm
  pracovní objem: 6719 cm3
  náplň: Ar 0,35 MPa
  Vyhodnocovací jednotka:
  Rozsah měřených aktivit pro 99mTc: 466kBq až 25GBq
  Přesnost stanovení aktivity: ±10%
  Linearita: ±3%
  Doba měření max. 8,6s
  Sériové rozhraní: RS232C
  Paralelní rozhraní: CENTRONICS